Україна

Комарнівська міська рада

Городоцького району Львівської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ    

міського голови 

 

від    31 березня 2017 року                              м.Комарно                          №     34

 

 

Про  перенесення   пленарного  засідання ХVІІІ

сесії   Комарнівської  міської ради  VІІ скликання

      Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  у зв’язку з відсутністю необхідної більшості депутатів від загального складу ради :

1.  Перенести   пленарне  засідання   ХVІІІ сесії  Комарнівської міської ради   скликання  на     06 квітня 2017  року.

2. Пленарне засідання  ХVІІІ сесії  Комарнівської міської ради   VІІ скликання  відбудеться 06 квітня 2017   року  о 14.00 год.30 хв. у приміщенні   Комарнівської міської ради.

3.Секретарю міської ради Шишці Д.І. запросити депутатів міської ради та оприлюднити  дане розпорядження на сайті міської ради.

 

4.Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                 Т.І.Іваницький

 

 

 

 

 

Add a comment

 

 

Є робота і вакансія.

 

Комарнівська міська рада пропонує

вакансію діловода.

Вимоги: освіта - вища, досвід роботи і знання ПК, знання діловодства, робота з офісною технікою

( ксерокс, факс, принтер, сканер).

 

За інформацією звертатись за адресою:

м. Комарно  вул. Січових Стрільців, 34

Add a comment

До уваги посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів  Комарнівської міської ради!

 

З 1 січня 2017 року стартувала нова хвиля е-декларацій

Посадові особи місцевого самоврядування, депутати  міської ради,  зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та терміни, визначені ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», інші повідомлення, подання яких передбачено ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції». Зазначені декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 р. №2 (із змінами, внесеними згідно рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №1 від 18.08.2016 р.) визначено початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Згідно вказаного рішення НАЗК посадови особи місцевого самоврядування, депутати міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права подають декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані), передбачені Законом, на другому етапі, який розпочав роботу з 00 годин 00 хвилин  01 січня  2017 року.

З метою забезпечення подання декларацій (повідомлень) шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції суб’єктам декларування необхідно отримати послуги електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Враховуючи викладене вище, посадові особи місцевого самоврядування, депутати  Комарнівської міської ради, посадові особи      зобов’язані:

1. Щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

2. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

3. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції  у встановленому ним порядку ( з 01.01.2017 р.).

Крім того, згідно ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У випадку притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Згідно з ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

 

Add a comment

          28 березня   2017  року  о  17   год.  30  хв. у приміщенні Комарнівської міської ради відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та торгівлі Комарнівської  міської ради  VІІ скликання.

 

На порядок денний засідання   комісії  винесено питання :

 

    1. Про  виконання міського бюджету за 2016 рік

   Доповідає : гол.бухгалтер міської ради Проць М.В.

    2. Про  роботу КП «Комарно-Сервіс» 2016 рік.

   Доповідає :  директор КП «Комарно-Сервіс» Кулик В.Ф.

 

  Запрошені :   головний бухгалтер Комарнівської  міської ради Проць М.В., директора КП «Комарно  -Сервіс» Кулик В.Ф.

            

 

Голова постійної комісії                                         Юрга В.В.

 

 

Add a comment

 

                                                         Україна

КОМАРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Городоцького району Львівської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 25   

 

 

від  16.03.2017   року                                                                     м. Комарно

 

Про скликання чергового засідання

виконавчого комітету

Комарнівської міської ради

         

          Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати чергове засідання виконавчого комітету Комарнівської

міської ради 23 березня 2017 р. о 11:00 год.:

 

1. Про роботу КП «Комарно – Сервіс» по благоустрою міста.

 

2. Про погодження  проекту програми Благоустрою м. Комарно на 2017-2019 роки..

 

3.Про погодження проекту програми «Розвитку культури і духовності на території м. Комарно на 2017 – 2019 роки».

 

4. Про погодження проекту програми «Проведення робіт із встановлення (зміни меж ) м. Комарно на 2017-2019 роки».

 

 

5. Про погодження проекту програми «Охорона навколишнього природного середовища м. Комарно на 2017-2019 роки».

 

6. Про затвердження тарифів на послуги ТОВ «АВЕ-Львів» із збирання, вивезення та захоронення побутових, негабаритних відходів з території м.Комарно Городоцького району Львівської області.

 

7. Розгляд заяв.

 

      8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Міський голова                                                                 Т.І.Іваницький

 

Add a comment

Україна

Комарнівська міська рада

Городоцького району Львівської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ     № 26   

Міського голови

 

від    16    березня       2017 року

м.Комарно

 

Про скликання    ХVІІІ сесії

Комарнівської  міської ради  VІІ скликання

      Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»:

1. Скликати   ХVІІІ   сесію  Комарнівської міської ради  VІІ скликання    31  березня  2017 року о 14  год. 30 хв. у  приміщенні   Комарнівської міської ради.

2.  До порядку денного   ХVІІІ   сесії VІІ скликання включити  такі питання :

1.  Про виконання міського бюджету   за  2016 рік.

Доповідає : головний бухгалтер міської ради Проць М.В.

Співдоповідає : голова  постійної комісії з питань бюджету Юрга В.В.

2. Про  роботу  КП «Комарно-Сервіс» за  2016 рік.

 Доповідає : директор КП «Комарно-Сервіс» Кулик В.Ф.

3. Програма розвитку культури і духовності на території  Комарнівської міської ради  на 2017-2019 р.».

Доповідає : заступник міського голови Іваненко Ю.О.

Співдоповідає :  голова постійної комісії з питань культури і духовності   Мозіль І.Б.

4. Про затвердження Програми з проведення робіт зі встановлення (зміни) меж м. Комарно на 2017 рік»

Доповідає :  спеціаліст міської ради Стасюк Н.Я.

5. Розгляд земельних питань :

1.  Про  затвердження  техдокументації із землеустрою  та передачу у   власність земельної  ділянки   гр.Соломон З.М.

2. Про  затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок  та передачу  у власність земельних  ділянок  гр.Соломон З.М.

3. Про надання гр.Мисаковцю А.І.  дозволу  на  розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельних ділянок.

4.  Про  припинення права користування земельною  ділянкою.  

5.  Про затвердження уточненої площі   земельної ділянки гр.Данилів Н.Р.                    

6. Про включення земельної ділянки в м.Комарно по вул.Городоцька  до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону  та надання дозволу на виготовлення детального плану території та проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки.

 7.  Про  затвердження  техдокументації із землеустрою  та передачу у   власність земельної  ділянки  гр.Решітько М.А..

8.  Про надання дозволу на розроблення детального плану  в м.Комарно в районі вул.Шевська

9.  Про надання гр.Васишаку Р.М. дозволу на  розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  та проекту землеустрою щодо  відведення у власність земельної  ділянки.

 Доповідає : спеціаліст міської ради Стасюк Н.Я.

3.Секретарю міської ради оприлюднити дане розпорядження на сайті  міста та запросити депутатів міської ради.

4.Котроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                              Т.І.Іваницький

 

 

 

Add a comment

24 березня 2017  року  о  18.00 год. у приміщенні Комарнівської міської ради відбудеться     засідання постійної комісії з питань  планування території  будівництва, архітектури, земельних відносин, законності, правопорядку та екології Комарнівської  міської ради сьомого скликання :

  

На порядок денний засідання   винесено питання :

 

1.Про  затвердження техдокументації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки гр.Пеленській М.В.

2.Про надання гр.Васишаку Р.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

3.Про надання дозволу на розроблення детального плану в м.Комарно в районі вул.Шевська.

4.Про затвердження техдокументації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки гр.Решітько М.А.

5. Про надання дозволу на розроблення детального плану в м.Комарно в районі вул.Діброва.

5.Про  надання дозволу Пеленській М.Є. на викуп земельної ділянки в м.Комарно на пл..І.Франка,10\4 для обслуговування нежитлового приміщення.

6. 1.Про  затвердження техдокументації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки гр.Поперечній О.І.

7.Розгляд заяви гр.Юрги М.Р. та гр.Юрги Л.М. про виділення земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку.

 

 

Голова постійної комісії                                          Хрупчик І.В.

                                                                                                             

 

 

 

Add a comment

12 березня 2017р. о 15.00 год.  у Народному домі м.Комарно

відбудеться Шевченківський вечір  «Хай палає свічка Кобзаря»

Add a comment

 15 березня 2017  року  о  15.00 год. в приміщенні Комарнівської  міської ради м.Комарно  відбудеться засідання постійної  комісії з питань  житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони   здоров’я та  соціального захисту.          

        На порядок денний засідання постійної комісії  винесено такі питання :

1.  Про   вирішення питання   послуг ТзОВ   «АВЕ- Львів»   зі збирання та  вивезення ТПВ  на території м.Комарно.

2.   Про    проведення  Весняної  толоки  до Великодніх свят на території  м.Комарно.

 

   На засідання комісії запрошені :  заступник міського голови Іваненко Ю.О.  представник ТзОВ «АВЕ-Львів» Павлюк В.Ф. , директор «Комарно - Сервіс» Кулик В.Ф.

 

Голова постійної комісії                                         Л.В.Роман

Add a comment
IP Address