І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

ГОРОДЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

Філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області

 

Начальник відділу

 

 

Контактні дані:

 

Стасів Любов Володимирівна, підполковник внутрішньої служби

_______________________________________________________

поштова адреса: майдан Гайдамаків, 12, м.Городок, Львівська область, 81500

тел.: 067-945-28-73

електронна скринька: gorodok_probation@ukr.net

Графік роботи:

понеділок – четвер: 09:00 – 18:00

п’ятниця: 09:00 – 16:45

обідня перерва: 13:00 – 13:45

вихідний: субота, неділя

 

Завдання і функції уповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом України «Пропробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України.

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 1. забезпечення безпеки  суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 2. надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
 3. організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
 4. пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
 5. допомога особі, яка готується  до звільнення з місцьпозбавленняволі, в адаптації до життя в суспільстві.

 

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

 1. особа, щодоякоїскладаєтьсядосудовадоповідь;
 2. особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
 3. особа, якійпокарання у видіпозбавленняволізамінено на покарання у видігромадськихабовиправнихробіт;
 4. особа, звільнена з випробувальнимтерміномвідвідбуванняпокарання у видіпозбавлення (обмеження) волі;
 5. звільненавідвідбуванняпокараннявагітнажінка та жінка, яка маєдитинувіком до трьохроків;

особа, яка готується до звільнення з місцьпозбавленняволі.

 

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:

 1. можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін;
 2. збереженнясімейнихстосунків та зв’язків у громаді;
 3. збереженняроботи та житла;
 4. позитивнийсоціальнийефект: особа не втрачаєсоціальнізв’язки та шанс створитисім’ю.

 

 

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ):

 1. убезпечення громади від вчинення повторних злочинів;
 2. справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства.

 

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

 1. зниження злочинності;
 2. зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб;
 3. позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет;
 4. дотримання міжнародних стандартів.

 

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

 1. Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).
 2. Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
 3. Пенітенціарнапробація–цедопомога особі, яка готується до звільнення з місцьпозбавленняволі у трудовому та побутовомувлаштуванні за обраним нею місцемпроживання, влаштування до закладівохорониздоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

 

Додатково:Запрошуємо до співпрацінебайдужихгромадян в якостіволонтерівпробації.

 

Add a comment

Як усиновити дитину: процедура та порядок"

Що таке усиновлення?

Згідно з українським законодавством усиновлення  - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України (в цьому випадку усиновлення здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України).  

 

Хто підлягає усиновленню?

Усиновленню підлягають діти, які перебувають на обліку як: 

 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

 

Хто може бути усиновлювачем?

Законодавством України визначено коло осіб, які можуть бути усиновлювачами:

 • дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
 • особа має бути старша за дитину  не менш як на 15 років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років;
 • подружжя;
 • особи, які проживають однією сім'єю;
 • якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.

 

При цьому кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, необмежена.

 

Чи є якісь переваги у праві на усиновлення?

Так, переважне право над іншими усиновити дитину має громадянин України, в сім'ї якого виховується дитина; який є родичем дитини; якщо усиновлювачем є чоловік матері або дружина батька дитини; якщо особа усиновлює одразу кількох дітей, які є братами та/або сестрами.

Крім того,  переважне право на усиновлення дитини має подружжя.

 

Як стати на облік потенційним усиновлювачам? 

Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей.  Щоб стати на облік потенційним усиновлювачам

потрібно подати:

 • заяву про взяття на облік як  кандидатів в усиновлювачі; 
 • копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника;
 • довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС;
 • копію свідоцтва про шлюб  (якщо заявники перебувають у шлюбі);
 • висновок про стан здоров'я кожного заявника; 
 • засвідчену нотаріальну письмову згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
 • копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

 

Що робить служба у справах дітей?

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства  проводить бесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину.Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Висновок подається в суд разом з іншими документами.

 

На що ще потрібно звернути увагу?

Усиновлення дитини здійснюється за письмовою згодою: батьків дитини, засвідченою нотаріально, піклувальників, опікунів або закладу охорони здоров’я чи навчального закладу, де перебуває дитина. Також усиновлення здійснюється і за згодою самої дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити

У разі відсутності дозволу опікуна, піклувальника на усиновлення дитини, така згода може бути надана органом опіки та піклування. 

Суд своїм рішенням може постановити  проведення усиновлення без дозволу органу опіки і піклування,  якщо буде встановлено, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.

Роз'єднання братів і сестер при  усиновлені, не допускається.

 

Як звернутися до суду?

Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення.  Також до заяви додаються:

 • копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя;
 • медичний висновок про стан здоров’я заявника;
 • довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
 • документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
 • інші документи, визначені законодавством.

Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про усиновлення, сплачуються  заявником.

*Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішення суду про усиновлення.

 

Чи можна змінити прізвище та ім’я дитини після усиновлення? 

За окремим клопотанням заявника, суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини. Однак, дата народження дитини може бути змінена не більш, як на 6 місяців.

 

Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення ними 18 років.

Крім того, щороку протягом перших 3-х років після усиновлення дитини перевіряються  умови її проживання та виховання. В подальшому така перевірка здійснюватиметься один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.

 

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Add a comment

Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

20 лютого на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вдень місцями пориви західного вітру 15 – 20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

 

Add a comment

На підставі  третього підпункту  частини 2.1 Ст.1 Положення про постійні комісії Комарнівської міської ради, скликую засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та торгівлі на 25 лютого  2019 року в понеділок   на 10:00 в приміщенні  міської ради.

До порядку денного, засідання комісії, 47 сесії Комарнівської міської ради VІІ скликання вношу на  розгляд такі питання:

 1. Про    затвердження звіту про виконання міського бюджету  за  2018 рік.
 2. Про спрямування вільного залишку коштів міського бюджету  м. Комарно по спеціальному  фонду у 2019 році. 
 3. Про  преміювання   та  надбавки до заробітної плати міському голові м. Комарно   за   січень місяць 2019 року.
 4. Про  преміювання   та  надбавки до заробітної плати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Комарнівської   міської ради  за    січень місяць 2019 року.
 5. Про встановлення умов оплати праці міському голові м. Комарно на 2019 рік.
 6. Про упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців апарату управління, виконавчого  комітету Комарнівської  міської ради.
 7. Про  преміювання   та  надбавки до заробітної плати міському голові м. Комарно   за  лютий місяць 2019 року.
 8. Про  преміювання   та  надбавки до заробітної плати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Комарнівської   міської ради  за   лютий місяць 2019 року.
 9. Про   фінансову діяльність  КП «Комарно - Сервіс»  за  2018 рік

Секретарю ради:

Підготувати друковані проекти рішень з додатками і поясненнями, відповідно до оприлюднених  документів на сайті ради, в необхідній кількості для кожного члена комісії, з датами оприлюднення та посиланням на місце оприлюднення.

Запросити керівника КП Комарно-Сервіс з усіма документами, щодо фінансової діяльності за 2018 рік.

Невідкладно оприлюднити дане оголошення на сайті ради, та довести до відома членів комісії.

 

19 лютого  2019 року                              

 

Голова комісії                                                          Юрга Володимир.

Add a comment

Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

19 лютого вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500м, на дорогах ожеледиця.              (І рівень небезпечності, жовтий).

19 лютого в середньогiр’ї Львiвської областi, у зв’язку з вiдлигою зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Add a comment

Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області:

16 лютого вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м, на окремих ділянках доріг ожеледиця.

 (І рівень небезпечності, жовтий).

Add a comment

22 лютого 2019  року  о  17.00 год. у приміщенні Комарнівської міської ради відбудеться     засідання постійної комісії з питань  планування території  будівництва, архітектури, земельних відносин, законності, правопорядку та екології Комарнівської  міської ради сьомого скликання :

  

На порядок денний засідання   винесено питання :

 

1.Про затвердження технічної документації та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки гр.Бариляк М.-Р.Я. та гр..Бариляк К.Б.

2.Про надання гр.Бариляк М.-Р.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

3.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр..Глущук Г.В.

4.Про надання дозволу на розроблення детального плану території в м.Комарно в районі вул..Городоцька.(Заява Каблаша М.В.)

5.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр.Іваницькій М.Я.

6.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду  гр..Турок Р.І. для обслуговування нежитлової будівлі , цеху пюре з подальшою реконструкцією для виробництва легоцегли.

7.Про затвердження техдокументації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок гр..Ліщинській Н.Д.

8.Про затвердження техдокументації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок гр.Пелеху М.М..

9.Про затвердження техдокументації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок гр.Миколаєвському С.Л..

10.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр.Миколаєвській Л.М...

11. Про надання дозволу на розроблення детального плану території    в м.Комарно в районі вул.Самбірська.

Голова  комісії                       Б.Дрималик

 

 

 

 

Add a comment

Штормове попередження

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України по території області та м. Львова:

14 - 18 лютого на дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

Штормове попередження про лавинну небезпеку:

14 лютого у зв’язку із приростом снігу, в горах Львiвської областi зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Add a comment

Україна

Комарнівська міська рада

Городоцького району Львівської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 Секретаря ради

від   13   лютого  2019  року                м.Комарно                  №   12

Про  скликання      47 -ої  сесії

Комарнівської  міської ради  VІІ скликання.

 

  Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»:

1.   Скликати   пленарне засідання    47 –ої  сесії  Комарнівської міської ради  VІІ скликання   28 лютого 2019  року  о 14.00 год. у  приміщенні   Комарнівської міської ради.

2.   До порядку денного    пленарного  засідання   47 - ої  сесії  VІІ скликання включити   такі   питання:

1.  Про  надання інформації по забезпеченню  громадського порядку на території міста.

Інформує : ст. дільничний  офіцер поліції   Городоцького відділення Яворівського відділу поліції  Головного управління національної поліції у Львівській області  майор поліції  Севера В.І. 

2. Про    затвердження звіту про виконання міського бюджету   за  2018 рік.

   Доповідає : головний бухгалтер міської ради Проць М.В.

  Співдоповідає : голова постійної комісії з питань бюджету Юрга В.В.

3. Про спрямування вільного залишку коштів міського бюджету  м. Комарно по  спеціальному  фонду у 2019 році.  

    Доповідає : головний бухгалтер міської ради Проць М.В.

   Співдоповідає : голова постійної комісії з питань бюджету Юрга В.В.

 4. Про  преміювання   та  надбавки до заробітної плати міському голові м.Комарно   за   січень місяць 2019 року.

5. Про  преміювання   та  надбавки до заробітної плати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Комарнівської   міської ради  за    січень місяць 2019 року.

  Доповідає : головний бухгалтер міської ради Проць М.В.

 Співдоповідає : голова постійної комісії з питань бюджету Юрга В.В.

6. Про    встановлення умов оплати праці міському голові м. Комарно на 2019 рік.

 Доповідає : головний бухгалтер міської ради Проць М.В.

   Співдоповідає : голова постійної комісії з питань бюджету Юрга В.В.

7. Про упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців апарату управління, виконавчого  комітету Комарнівської  міської ради.

    Доповідає : головний бухгалтер міської ради Проць М.В.

  Співдоповідає : голова постійної комісії з питань бюджету Юрга В.В.  

8. Про  преміювання   та  надбавки до заробітної плати міському голові м.Комарно   за  лютий місяць 2019 року.

9. Про  преміювання   та  надбавки до заробітної плати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Комарнівської   міської ради  за   лютий місяць 2019 року.

  Доповідає : головний бухгалтер міської ради Проць М.В.

   Співдоповідає : голова постійної комісії з питань бюджету Юрга В.В.

10.  Про звіт постійних комісій Комарнівської міської ради  VІІ скликання  за 2018 рік.

Інформують : голови постійних комісій міської ради ( Мозіль І.Б., Роман Л.В.).

11. Про переобрання  голів постійних комісій Комарнівської міської ради  VІІ скликання.

Доповідає : міський голова Т.І.Іваницький

12. Про   фінансову діяльність  КП «Комарно - Сервіс»  за  2018 рік

  Доповідає : директор  КП «Комарно-Сервіс» Кулик В.Ф.

13. Про розірвання договору   на господарське відання    об’єктів комунальної власності з централізованого  водопостачання та водовідведення Комарнівської міської ради  з ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс».

Доповідає : міський голова Т.І.Іваницький

14. Про дострокове припинення повноважень  депутата  Комарнівської  міської ради  VІІ  скликання    Ленець Ю.Б

Доповідає : міський голова Т.І.Іваницький

15. Розгляд земельних питань.

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу  у власність земельної ділянки гр.Юзичу О.П.

2. Про затвердження технічної документації та  передачу у спільну сумісну власність земельної  ділянки гр.Бариляк М.-Р.Я. та гр.Бариляк К.Б.  

3. Про надання гр.Бариляк М.-Р.Я. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.  

4. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та передачу  у власність земельної   ділянки  гр.Глущук Г.В.

5. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та передачу  у власність земельної   ділянки  гр.Іваницькій М.Я.

6. Про надання дозволу на розроблення детального плану території    в м.Комарно в районі вул.Самбірська.

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та передачу  її в оренду Турок Р.І. для обслуговування нежитлової будівлі, цеху пюре з подальшою реконструкцією для виробництва легоцегли .

16.Різне.                  

 3.  Секретарю міської ради запросити депутатів міської ради та оприлюднити дане розпорядження на сайті міста.

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Секретар  ради                                   Д.І.Шишка

 

 

 

Add a comment
IP Address