Д.Єндик -  фольклорист і педагог,  звичайний  член НТШ, народився у місті Комарні  у 1868 році[1, с. 26] . Він і його брат, Михайло Єндик, короткий час учителювали в українських школах колишнього Рудківського  повіту (до якого належало м. Комарно). Проте, з 1888 року окружною шкільною  радою в Рудках керував шкільний інспектор, римо-католицький священик  Дуткевич, польський шовініст, який створив такі умови, що українські народні    вчителі, а серед них і брати Єндики, мусили шукати роботу в інших повітах.

Брати виїхали учителювати на Коломийщину (нинішня Івано-Франківська  область). У 1892 році Дмитро Семенович Єндик навчав дітей у селі  Зозулинцях (Коломийщина), а 1932 року повернувся в місто Комарно, де  продовжив учительську працю.

Помер у 1952 році і був похований у місті   Комарно. Територія фіксації жовнірських текстів доволі простора: було охоплено  багато сіл Городоцького району (с. Тустановичі, с.Угерці, с. Керниця, с. Добростани, с.Заставне, с. Підзвіринець), записував також у Самбірському районі (с.Чайковичі), Яворівському (с. Курники) Львівської області, а також в Коломийському районі Івано-Франківської області (с. Зозулинці). Свої записи фольклорист-аматор здійснював здебільшого в Західному регіоні на таких етнографічних зонах, як: Надсяння, Підгір’я, Опілля, Покуття. Час запису цих варіантів – в межах від 1894 р. по 1916 р. Саме тоді Дмитро Єндик активно займався своєю професійною педагогічною діяльністю. Записав пісню про панщину (Етнографічний збірник,  т.V),  балади  “ Кароль,  Кароль,  що ти зробив”,  “ Насунула чорна хмара з-під бора”  (“ Балада кохання та дошлюбні взаємини”, 1987), пісню “ Накосився мужик косов,  намахався ціпом”  (“ Ходили опришки...”,  1983),  приповідки з Комарна та Гриняви  (“ Галицько  руські народні  приповідки”, 1905),  надіслав. І. Франкові рукопис “ Зедийок” ( цебто“ Зодіак”),  рукопис   о. Іллі  Яремецького – Білахевича та  інші старі книги.  Збирач  фольклору  Д. Єндик листувався з І. Франком,  який надсилав йому книги,  зокрема ЛНВ та інші.  Д. Єндик і його дружина надсилали  І.Франкові,  В. Гнатюку  і  В.  Шухевичу  фольклорно – етнографічні  матеріали.   Записані фольклорно – етнографічні матеріали  Д.Єндиком та його дружиною  використав  В. Шухевич у п’ятій частині  “ Гуцульщини ” і дякував йому за допомогу.

За матеріалами статті

Оксана ДУДА (Львів)

ЖОВНІРСЬКІ ПІСНІ У ЗАПИСАХ

ДМИТРА ЄНДИКА ТА ФІЛАРЕТА КОЛЕССИ

philology.knu.ua/files/library/folklore/37-1/21.pdf

Прикарпатський вісник  НТШ.   Думка. – 2009. –  No 3(7)

УРОДЖЕНЦІ ПРИКАРПАТТЯ  –  ДІЙСНІ ТА ЗВИЧАЙНІ ЧЛЕНИ НТШ (1873-1989)

http://pvntsh.nung.edu.ua/sites/pvntsh.org.ua/files/dumka/3%287%292009/4.pdf

Матеріал надав Олексій Мисаковець

IP Address